Privacyverklaring Lagerweij & Fonk Makelaars

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Lagerweij & Fonk verzamelt en verwerkt van klanten.

Inhoudsopgave privacyverklaring
1. Privacybeleid Lagerweij & Fonk
2. Het gebruik van persoonsgegevens
3. Bewaartermijnen
4. Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
5. Verstrekking aan derden
6. Gegevensgebruik door de NVM
7. Beveiligen
8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
9. Inzage en wijzigingen van jouw gegevens
10. Autoriteit persoonsgegevens
11. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid Lagerweij & Fonk
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
2. Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijke van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboorteplaats;
 • Geboortedatum;
 • Adres:
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (privé en/of werk);
 • Burgerlijke staat;
 • Kopie ID (pasfoto en BSN afgeschermd);
 • KvK uittreksel;
 • Naam partner;
 • Hypotheekstukken;
 • Eigendomsbewijs;
 • Financiële gegevens zoals salarisstrook, eigen middelen, krediet, alimentatieverplichting, persoonlijke lening;
 • Verklaring erfrecht;
 • Roerende zakenlijst (adres);
 • Alle VVE stukken;
 • Naam social;
 • Splitsingsakte (woning/ appartement);
 • Vragenlijst deel a en b;
 • Energie label woning/bedrijfspand (adres);
 • WOZ-waarden woning/bedrijfspand; en
 • Adres te taxeren pand/ bedrijfspand.
3. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van bieders worden niet langer dan één jaar na de laatst uitgebrachte bieding bewaard. Gegevens van kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 7 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. a 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 7 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a,d 7 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 7 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, koper,aankoopmakelaar

U  verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 7 jaar
De reden van verhuur. a 2 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar.

Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 c 7 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 7 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om een huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 7 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (gegevens voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 7 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 7 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 7 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 7 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om een koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 7 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper, verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te vezorgen.. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 7 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 7 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 7 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 7 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar

U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

U wilt een bestaande woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 7 jaar
Uw mening over de woning. b 1 jaar
Gegevens over de biedingen. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 7 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 7 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 7 jaar
De postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper, koop- of huurwoning. a 7 jaar
Uw leeftijds –en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

U wilt een nieuwbouwwoning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 7 jaar
Uw financiële gegevens zoals eigen middelen, krediet, alimentatieverplichting, persoonlijke lening en salaris. geen 1 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b,c 7 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Projectontwikkelaar
c Notaris
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder een huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 7 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 7 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a  7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 7 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. a 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming

U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 7 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden b 7 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 7 jaar
De reden van verkoop. geen 2 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a 7 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a,d 7 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.  geen 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. c 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 7 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 7 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay(de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 7 jaar
De reden van verhuur. a 2 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur staat of heeft gestaan. a 7 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand.
c 7 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 7 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. b 7 jaar
Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities. a 7 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder
c Bezichtiger,huurder,aanhuurmakelaar

U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c 7 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 7 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.  geen 7 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. c 7 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d 7 jaar
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 7 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Verkoper, verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 7 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 7 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.  geen 7 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 7 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden: Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 7 jaar
Uw mening over het aangeboden pand. b 1 jaar
Gegevens over de biedingen. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d 7 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c 7 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden:
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 7 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 7 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets. a  7 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereekomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 7 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 2 jaar
 
  Ontvangers van gegevens Rol
a Verhuurder, verhuurmakelaar Verantwoordelijke

4.Van welke diensten van de makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar/taxateur.

Bij woningen:
U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:
 • U wilt uw woning verkopen.
 • U wilt uw woning verhuren.
 • U wilt een woning laten taxeren.
U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:
 • U wilt een woning kopen.
 • U wilt een woning huren.
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
  U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden..
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden..
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.
Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:
U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren.
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren.
Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
  U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.
5. Gegevensverstrekking aan derde
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM-brainbay. De NVM-brainbay doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.

NVM/brainbay B.V. is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM / Brainbay B.V.
KvK 30102683/ KvK 71551034
Postbus 2222 / Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein /3431 HZ Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl / support@brainbay.nl
NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

6. Gegevensgebruik door de NVM/brainbay
Lagerweij & Fonk verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay. NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:
 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.
A             Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.
 
B             Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt worden bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C              Database met historisch aanbod
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden te koop of te huur, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk. De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 • NVM Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten na expliciete opdracht daartoe van een NVM Taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

7. Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

8. Beveiligen
Lagerweij & Fonk gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals het op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen door het beheer van systemen en applicaties onder te brengen bij een vaste IT partner.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.lagerweij-fonk.nl. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage en wijzigingen van jouw gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Lagerweij & Fonk over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Telefonisch                                010 – 5219660 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 en zaterdag van 11:00 tot 15:00).
E-mail                                        privacy@lagerweij-fonk.nl
Post                                           Lagerweij & Fonk Makelaars, Bergweg Zuid 70, 2661 CV Bergschenhoek

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

11. Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Nieuwsbrief
We informeren je graag over nieuwbouwprojecten. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt bij het aanmelden van de nieuwbrief, indien je daar daarvoor toestemming hebt gegeven. De nieuwsbrief zal maximaal tweemaal per maand worden verstuurd. Mocht je geen nieuwsbrieven van Lagerweij en Fonk meer willen ontvangen dan kun je je via de eerst volgende
e-mail die je ontvangt afmelden, via de link “afmelden nieuwsbrief”.

13. Inwerkingtreding
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2019.

14. NVM/brainbay
NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens.
Wilt u bij NVM/brainbay vewerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

15. Hoe kunt u een klacht indienen
Als vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Lagerweij & Fonk Makelaars, neem dan contact met ons op. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.