Mijn favorieten

Taxatie

Wanneer u een NWWI taxatierapport nodig heeft bent u bij ons aan het juiste adres. Wanneer u een nieuwe woning koopt of heeft gekocht is het gebruikelijk dat de bank of een andere geldverstrekker u verzoekt hen een NWWI taxatierapport te overhandigen. Zij willen weten wat een onafhankelijke, beëdigde makelaar van uw woning vindt en dat gaat verder dan de waarde alleen. Zo let de taxateur niet alleen op de ligging, grootte, afwerking en inrichting van de woning, maar ook op de rechten en plichten (de zogenaamde erfdienstbaarheden) die op de woning rusten.

Als deskundige op het gebied van onroerende zaken kennen wij uiteraard de planologische ontwikkelingen van uw woonomgeving en weten wij hoe de huidige marktsituatie is. Deze factoren zijn van belang om uiteindelijk de waarde van uw woning vast te kunnen stellen. Ook wanneer u om een andere reden een NWWI taxatie wilt laten uitvoeren, kunt u bij ons terecht. De reden van uw NWWI taxatie is van groot belang om de juiste waarde te taxeren want er zijn diverse waardebegrippen die wij als taxateurs hanteren. Zo onderscheiden wij bijvoorbeeld onderhandse verkoopwaarde, executiewaarde, herbouwwaarde en waarde in het economische verkeer.
 

De opname


Wanneer wij voor u een NWWI taxatie uitvoeren brengen wij een uitgebreid bezoek aan de te taxeren woning en inspecteren deze van binnen en buiten. De overige recherches en berekeningen gebeuren vanuit het kantoor. Het NWWI taxatierapport geeft alle resultaten volledig weer en u heeft het rapport snel in huis.

Onze tarieven zijn alleszins redelijk en staan in verhouding tot de verrichte werkzaamheden, informeert u er vrijblijvend naar bij één van onze medewerkers. Wanneer u nog vragen heeft of u graag een afspraak wenst te maken dan bent u van harte welkom.